Tak tentokráte čekalo Sovy tělocvičení v Rošické tělocvičně.
A taky že ano, dali jsme si všichni pěkně do těla při spoustě různých
typických i atypických sportovních disciplín.
Ať už to byla překážková dráha, odchyt tenisových projektilů, přeběh
přes nepřátelské území stráženého nebezpečnými desperáty,
jízdu na žíněnkovém spřežení až po válení pivovarských sudů.
Vůni potu dokonale dokreslila úžasná ozvěna, která nám ještě dlouho
duněla v hlavách.
Dosti jsme se rozrostli, takže příští tělocvičení budeasi  na Strahově.

Ahóóóój.

.

.