Kraj Vysočina nás v roce 2022 podpořil dotací, která nám umožnila částečnou obnovu stanových celt a matrací. Tímto jsme zlepšili hygienické a ubytovací podmínky dětí a účastníků na našich stanových táborech.

Děkujeme.

.

.

Spolupracujeme i s obcí Dvorce, a to nejen při různých kulturních akcích ( např. rozsvěcení vánočního stromečku), ale poslední roky hlavně s péčí o les v okolí naší táborové základny, resp. jeho novou výsadbou.

Díky finančnímu daru od obce se nám též podařilo nakoupit další nové celty.

Děkujeme.

.

.

Velké poděkování patří také rodičům našich dětí, za jejich pomoc při pracovkách nebo materiální výpomoci.

.

.

Velmi si toho vážíme a děkujeme.

.

.