Pionýrská skupina T. O. Mešnice

Poznávat dosud nepoznané, společně prožívat dobrodružství i v tzv. všedním životě, přitom nečekat až vše jen spadne do klína. Spolupracovat, nebát se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně, hrdě se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, nemít své slovo za cár papíru – to je program Pionýra, jehož jsme součástí a ke kterému se hlásíme.

Pionýrská skupina T.O. Mešnice vznikla v roce 1998 odtržením od PS 1 Jihlava. 
U zrodu stáli tehdy ještě Helenka Poláčková (dnes už Dráždilová) a Zdeněk Dráždil.

Za pomoci ostatních přátel a členů osady se opravila stará chaloupka U Pecha v Dolních Hutích (Klidová oblast Čeřínek), která nám byla pronajímána. Mnoho let na ni jezdily děti na víkendové výpravy i letní tábory. Okolí vrcholu Čeřínek bylo ideální pro naši činnost. Hluboké lesy, rozlehlé louky, skály, rybník – a to vše nedaleko od civilizace. Bohužel nám „začala padat střecha nad hlavou“ a my se rozhodli, že si vybudujeme svoji vlastní základnu.

A tak se začaly shánět penízky, šikovné ruce a tvůrčí duch, aby mohla stavba začít. Obec Dvorce nedaleko Čeřínku nám pronajala pozemek, na kterém jsme společnými silami vystavěli dřevěnou základnu. Takový sympatický domeček. Vedle domečku louka (pro stany), vedle louky potůček (v létě se v něm můžeme koupat, ač nedaleko v Cejli je rybník koupák), za potokem les a z druhé strany taky…les.

Přibližně jedenkrát do měsíce od pátku do neděle pořádáme víkendovky, které jsou zaměřené na turistiku, poznání přírody, tvoření a sport. Jezdíme nejenom na naši základnu, ale také na jiná místa v jejím okolí. V Jihlavě a Cejli se pak děti přes týden setkávají na oddílových schůzkách. Vyvrcholením celoroční činnosti jsou pak letní tábory. 
Stanové na našem tábořišti nebo putovní krajinou českou. Pěšky, kolmo, na lodi.

Volnočasové aktivity pořádáme pro děti ve věku 6-15 let. Těm starším, kteří projeví zájem, umožňujeme absolvovat školení pro práci s dětmi, a tak pokračovat v naší činnosti.

A jak napsal šerif:
„Je to práce kolektivu, bez prosazování osobních zájmů, žárlivosti a vyčítání. Úcta, tolerance a vzájemná komunikace jsou základní pravidla naší osady. Děti jsou vždy na prvním místě. A každý přispíváme něčím jiným podle svých schopností a možností. Je to veliký přátelský kruh, kde není prvních ani posledních­…“