Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty.Tábory


Formulář zdravotní posudek dítěte platnost potvrzení je dva roky a po táboře vám bude vráceno, lze ho použít i na jiné akce (nenechávejte to naposlední chvíli, hodně lékařů má v červnu dovolenou).  Můžete použít i formulář od lékaře, ale vždy si prosím zkontrolujte, zda je v něm potvrzeno, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (bez toho nelze dítě na tábor přijmout).


Formulář list účastníka vyplňte a podepište v den nástupu na tábor.

A letos nově bezinfekčnost anticovid také podepište v den nástupu na tábor.


Formulář zdravotní posudek instruktorvedoucí.