Zde si můžete stáhnout různé nebo potřebé dokumenty.Registrační list člena pionýrské skupiny:
.
Formulář registrační list pro rok 2024.
Cena registrace pro kalendářní rok 2024 je 400,-
.
.

.
Vyúčtování výprav pro Vášu :
.
Formulář pro vyúčtování, (dva listy - seznam a náklady), vyplňuje vedoucí akce nebo výpravy.
.
.
.

.
TÁBOROVÉ DOKUMENTY:
.
Zdravotní posudek účastníka letního tábora:
Formulář pro dítě.
Formulář pro instruktora.
Formulář pro vedoucího.
.
Formulář zdravotního posudku samozřejmě nemusí být ten náš, ale i přímo od lékaře, jen musí obsahovat informaci o prodělaném povinném očkování
/ bez platného posudku a splněného řádného očkování nelze vzít dítě na tábor ! /
.
.
Další dokumenty letního tábora:
.
Bezinfekčnost.
List účastníka.
Propozice.
Seznam vybavení..
.
.