Štěstí je vzácné a proto se ho na všechny nedostává.

Láska je krásná, ale nebývá vždy stálá.

Nikdo nedá Ti co kamarád, nesnaž se proto měnit osud

a zůstaň krásný jako dosud.

.

Mnoho štěstí a úspěchů v Novém roce přeje PS T.O. Mešnice.

.

.