Dosázeli jsme paseku po 80ti letém lese, který podlehl kůrovci.
Přišel čas i na vodní živočichy našeho překrásného údolíčka, kteří utrpěli dlouhodobým suchem.
Malý bagřík vyčistil a upravil stávající tůňku.
Budeme se těšit na návrat různých druhů žab, třeba i Blatnice skvrnité.
Bude tu čistá voda i pro čolky, vírníky obecné, potápníky, larvy šídla královského, znakoplavky, bruslařky a mnoho jiné vodní havěti.
Možná se vrátí na své loviště užovka obojková.

.

 

                                                                                                                               BLATNICE SKVRNITÁ
                                                                                                              vyfocená v létě 2020 na Huckromu u zahrádky.
.
.