.

.

Po strastiplné cestě všechny expedice stanuly na Jížním pólu.

.

.